Spørjetimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Om når statsråden vil legge fram en faglig utredning av bestandsstørrelse og forvaltningsmål som kreves for å ha en levedyktig ulvebestand

Datert: 04.01.2018
Svart på: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Sverige har gjennomført en utredning av bestandsstørrelse og forvaltningsmål som kreves for å ha en levedyktig ulvebestand. Det er ikke gjort en tilsvarende vurdering i Norge, og det er ikke vurdert hva som kreves for at Norge skal bidra til en levedyktig skandinavisk bestand. I 2017 ba Stortinget regjeringen foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv.

Når vil statsråden legge fram en slik faglig utredning med biologiske forutsetninger for at en norsk delbestand kan klassifiseres som levedyktig?


Les heile debatten