Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om planen for bruk av de 30 millionene kronene til økt politiarbeid i Oslo Sør er ferdig, og om statsråden kan si om de særlig vil bli brukt på det krevende arbeidet med å ta bakmennene og å sørge for synlig politinærvær som mobile politiposter på de mest utsatte stedene

Datert: 22.02.2018
Svart på: 28.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I statsbudsjettet for 2018 bevilget Stortinget 30 millioner kroner til økt politiarbeid i Oslo Sør. Det er stort behov for at denne innsatsen blir målrettet mot å ta de kyniske hovedpersonene i de kriminelle gjengene, stoppe deres rekruttering av unge og gi befolkningen en økt opplevelse av trygghet.

Er planen for bruk av de 30 millionene kronene ferdig, og kan statsråden si om de særlig vil bli brukt på det krevende arbeidet med å ta bakmennene og å sørge for synlig politinærvær som mobile politiposter på de mest utsatte stedene?


Les heile debatten