Spørjetimespørsmål fra Arve Sigmundstad (A) til finansministeren

Om hva som kan gjøres for å bedre bemanningssituasjonen i tolletaten, og derigjennom sørge for at vi igjen har den nødvendige kontroll med trafikken og varestrømmen over grenseovergangene våre

Datert: 11.04.2018
Svart på på vegner av: Finansministeren
Svart på: 18.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Arve Sigmundstad (A)

Spørsmål

Arve Sigmundstad (A): En kjerneoppgave for nasjonalstaten er å gi innbyggerne trygghet i hverdagen. Organisert kriminalitet som brer om seg over landegrensene, er en utfordring. Selv om vi har et godt og effektivt tollvesen, melder de ansatte om utfordringer og manglende bemanning som går utover beredskapen.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre bemanningssituasjonen i tolletaten, og derigjennom sørge for at vi igjen har den nødvendige kontroll med trafikken og varestrømmen over grenseovergangene våre?


Les heile debatten