Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen tar utredningsinstruksen på alvor og sender forslaget til nye fylkesnavn på høring

Datert: 12.04.2018
Svart på på vegner av: Kommunal- og moderniseringsministeren
Svart på: 18.04.2018 av helseministeren Bent Høie

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): NRK.no skriver 11. april at jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum, som jobber ved Universitetet i Oslo og har skrevet doktorgrad om utredningsinstruksen, er tydelig på at forslaget til nye fylkesnavn skulle vært sendt på høring. 'Ved å ikkje gjera det, så bryt regjeringa utgreiingsinstruksen, og det er det same som å bryta lova', sier han ifølge NRK.no.

Hvorfor tar ikke regjeringen utredningsinstruksen på alvor og sender saken på høring?


Les heile debatten