Spørjetimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kulturministeren

Om statsråden vil bidra til at Det Norske Blåseensemble kan realisere sine mål om å øke antall konserter

Datert: 16.04.2018
Svart på: 25.04.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Det Norske Blåseensembles visjon om å være et nyskapende orkester innen klassisk musikk blir lagt merke til både innen- og utenlands. Ensemblets strategi harmonerer godt med visjonen i 'Grenseløse Østfold' og regjeringens Jeløya-plattform om at offentlig støtte i større grad bør gå til fremvisning, ikke bare til produksjon. Det Norske Blåseensemble har søkt om økt støtte fra staten for å kunne øke antall konserter.

Vil statsråden bidra til at ensemblets strategi kan realiseres neste år?


Les heile debatten