Spørjetimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen, med bakgrunn i at varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften og samle elevene på færre og større skoler

Datert: 18.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Tonje Kopstad (SV)

Spørsmål

Tonje Kopstad (SV): Svært varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften ved for eksempel å legge ned skoler i distriktene og samle elevene på færre og større skoler. I den nye Viken-regionen er det grunn til å frykte en slik sentralisering.

Er statsråden enig i at dette er en utfordring generelt, og i Viken spesielt, og vil han vurdere tiltak for å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen?


Les heile debatten