Spørjetimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om statsråden kan avklare hva det er som hindrer regjeringen i å benytte de avsatte midlene for å tilpasse landingsforholdene ved nye Stavanger universitetssykehus (SUS)

Datert: 10.01.2019
Svart på: 16.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Da Stortinget vedtok innkjøp av nye redningshelikoptre ble det satt av midler for å tilpasse landingsforhold på sykehusene. Det er avsatt 40 mill. kroner til å utbedre landingsplass ved dagens Stavanger universitetssykehus (SUS), som fraflyttes om få år, men det er gitt avslag fra regjeringen på å bruke disse midlene til å dekke ekstrakostnadene ved bygging av ny landingsplass ved "Nye SUS".

Kan statsråden avklare hva det konkret er som hindrer regjeringen i å benytte de avsatte midlene til landingsplassen ved "Nye SUS"?


Les heile debatten