Spørjetimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å styrke samiske barns muligheter til å bli reelt tospråklige, med bakgrunn i at samiske språk er truet

Datert: 31.01.2019
Svart på på vegner av: Kunnskaps- og integreringsministeren
Svart på: 06.02.2019 av helseminister Bent Høie

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Samiske språk er truede språk. Samisk språkutvalg la frem sin utredning "Hjertespråket" i 2016, der de la særlig vekt på økt bruk og styrking av samiske språk i barnehager og skoler. Nå etterlyses regjeringens konkrete oppfølging av rapporten og forslagene og et svar på om statsråden stiller seg bak forslagene, eller om han vil legge fram alternative forslag.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke samiske barns muligheter til å bli reelt tospråklige?


Les heile debatten