Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

Om hva slags metode Forsvarsdepartementet bruker for å sette valutakurs i kampflyprogrammet, og om det er gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose

Datert: 09.05.2019
Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I Dagens Næringsliv den siste uken har Forsvarsdepartementet blitt utfordret på metoden for fastsettelse av valutakurs i kampflyprogrammet. Statistisk sentralbyrå brukte tidligere kompliserte metoder for valutaprognoser, men er gått over til å benytte dagens kurs, som gir like gode prognoser. I spørretimen forrige uke sa statsminister Solberg at metoden som brukes, er den som er brukt hele veien.

Hva slags metode bruker Forsvarsdepartementet for å sette valutakurs, og er det gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose?


Les heile debatten