Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan Viken fylkeskommune skal klare å gi et fullverdig og godt tilbud til fylkets 1,2 millioner innbyggere når utgangspunktet vil være å måtte nedskalere budsjettet med ca. en kvart milliard kroner sammenlignet med hva Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i dag har

Datert: 23.05.2019
Sett fram av: Anne Sandum (A)
Svart på: 29.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hvordan ser statsråden og regjeringen for seg at Viken fylkeskommune skal klare å gi et fullverdig og godt tilbud til fylkets 1,2 millioner innbyggere når utgangspunktet vil være at Viken fylkeskommune starter med å måtte nedskalere budsjettet med ca. en kvart milliard kroner sammenlignet med hva Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner i dag har?


Les heile debatten