Spørjetimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

Om statsråden kan forsikre om at Norge har vært en konsekvent pådriver for en mest mulig ambisiøs klimapolitikk i forhandlingene om internasjonale regler for utslippskutt i skipsfarten i regi av IMO

Datert: 12.11.2020
Svart på: 18.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): ?Viljen til å kutte utslipp har aldri vært større. 8 av 10 vil gjøre mer klimavennlige valg i hverdagen. Det gir høye forventinger til myndighetene. I høst har det pågått forhandlinger om internasjonale regler for utslippskutt i skipsfarten i regi av IMO. Norge har ledet forhandlingene. Jeg har fått signaler om at Norge i lukkede møter har motarbeidet at klimakrav til skip skal være i tråd med Parisavtalen.

Kan statsråden forsikre om at Norge har vært en konsekvent pådriver for en mest mulig ambisiøs klimapolitikk i IMO-forhandlingene?


Les heile debatten