Spørsmål til presidentskapet fra Michael Tetzschner (H)

Om tendensen til enkeltrepresentanters tilsidesettelse av underskrevne taushetserklæringer (jf. FO §§ 16 og 75,), og hvilke tiltak som bør overveies for bedre å ivareta Stortingets integritet

Datert: 14.12.2020
Svart på: 19.01.2021 av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Hvordan vurderer Presidentskapet tendensen til enkeltrepresentanters tilsidesettelse av underskrevne taushetserklæringer, brudd på forretningsordenen § 75, jf. blant annet § 16 om den utvidede utenriks- og forsvarskomité, og hvilke tiltak, reglementsendringer, ev. revisjon av dagens retningslinjer, bør overveies for bedre å ivareta Stortingets integritet?


Les heile debatten