Spørjetimespørsmål fra Elise Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at Arbeidstilsynets tilsyn med forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren blir stoppet pga. at oppfølging av koronatiltak må prioriteres

Datert: 02.02.2021
Svart på: 10.02.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): Før jul ble den partssammensatte arbeidsgruppen for Arbeidstilsynets satsing på helse og sosial informert om at arbeidet med tilsyn med forebygging av vold og trusler blir stoppet på grunn av at Arbeidstilsynet må prioritere oppfølgning av koronatiltak. Vold og trusler er den største arbeidsmiljøutfordringen for store deler av helse- og sosialsektoren.

Hva er bakgrunnen for at dette området nedprioriteres?


Les heile debatten