Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om kva tidsplan regjeringa har for arbeidet med å gje 300 000 husstandar i distrikta høgfartsbreiband

Datert: 04.03.2021
Svart på: 10.03.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Regjeringa har lova ei storsatsing på utbygging av breiband i distrikta. 300 000 husstandar manglar høgfartsbreiband.

Kva tidsplan har regjeringa for arbeidet med å gje desse 300 000 husstandane høgfartsbreiband?


Les heile debatten