Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil lytte til resultatet hvis det blir avholdt folkeavstemning om oppløsning av det tvangssammenslåtte fylket Troms og Finnmark

Datert: 22.04.2021
Svart på: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Motstanden mot fylkessammenslåing har vært aller størst i nord, der 87 prosent av finnmarkingene i en folkeavstemning sa nei til sammenslåing med Troms. Likevel overkjørte regjeringa folkeviljen og slo sammen disse fylkene med tvang. Fylkestinget i Troms og Finnmark har vedtatt at de vil oppløses, og søkte departementet om oppløsning november 2020. De har fortsatt ikke fått svar.

Hvis det blir avholdt en folkeavstemning om fylkesoppløsning, vil regjeringen lytte til resultatet av den folkeavstemningen?


Les heile debatten