Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om regjeringen har gjort nok for å sikre bredbåndsutbygging i hele Norge, når vi ser gjentatte eksempler på hvor dårlig bredbåndsdekning det fortsatt er i store deler av landet

Datert: 20.05.2021
Svart på på vegner av: Distrikts- og digitaliseringsministeren
Svart på: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Det siste året har vist oss hvor viktig det er med bredbånd. Barn må gjøre skolearbeid hjemmefra, og flere må jobbe hjemmefra. Dessverre har vi også avdekket en grunnleggende urettferdighet i landet vårt, vi har sett tydeligere enn noen gang at de som bor i grisgrendte strøk har dårligere bredbåndsdekning enn de som bor i sentrale strøk.

Mener statsråden at regjeringen har gjort nok for å sikre bredbåndsutbygging i hele Norge, når vi ser gjentatte eksempler på hvor dårlig bredbåndsdekning det fortsatt er i store deler av landet?


Les heile debatten