Spørjetimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

Om hvilke andre kilder til fornybar strøm regjeringen vil legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): I Hurdalsplattformen står det følgende: "Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen." Bransjen selv sier at utbygging av havvind i norske havområder ikke vil komme i gang før mot slutten av 2020-tallet, og da først og fremst knyttet til eksport.

Hvilke andre kilder til fornybar strøm vil regjeringen legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind?


Les heile debatten