Spørjetimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Om når regjeringens evaluering av politireformen vil være ferdig

Datert: 11.11.2021
Svart på: 17.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Ved spørsmål om hvordan midler til politiet skal fordeles, har statsråden ved flere anledninger vist til at politireformen skal evalueres og arbeidet skal pågå i 2022.

Når vil regjeringens evaluering av politireformen være ferdig?


Les heile debatten