Munnleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til fiskeri- og havministeren

Om hvilken posisjon den norske regjeringen inntar på møtet i IMO, Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, med henvisning til at det er behov for store utslippskutt i skipsfarten

Datert: 24.11.2021
Svart på: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Mitt spørsmål går til fiskeri- og havministeren, som har det koordinerende ansvaret for arbeidet med regjeringens satsing på grønn skipsfart. Den maritime næringen er helt avhengig av forutsigbare og stabile rammevilkår for å kunne ta riktige investeringsbeslutninger for å få til en rask og grønn omstilling, som de nå er veldig sterke pådrivere for.

Det er behov for store utslippskutt i skipsfarten. Særlig haster det å få på plass klimavennlige alternativer for de største skipene, som seiler lengst, og som slipper ut aller mest. Skipsfarten er internasjonal og forholder seg til ulike regioner og land. Nå har ikke bare den norske, men også den internasjonale maritime næringen kommet med et forslag om en global avgift på fossilt drivstoff, som skal etableres gjennom IMO. Denne uken er det møter i IMO. Der diskuteres forslaget om en global CO2-avgift, der midlene skal benyttes til å finansiere grønn teknologiutvikling.

Spørsmålet mitt til fiskeri- og havministeren er: Hvilken posisjon inntar den norske regjeringen på det møtet denne uken?


Les heile debatten