Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre, ut over det statsråden har svart skriftlig, for å sikre beredskapen, i lys av situasjonen langs Europas yttergrense

Datert: 25.11.2021
Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): I svar på et skriftlig spørsmål gjentar statsråden mange av tiltakene Solberg-regjeringen igangsatte for å forberede Norge på en migrasjonsbølge. Statsråden skriver: "Selv om tiltakene UDI har iverksatt de siste årene sikrer en god grunnberedskap for den innledende ankomstfasen, kan det likevel bli krevende for UDI dersom asylankomstene øker ut over den kapasiteten de har tatt høyde for."

Hva vil regjeringen gjøre, ut over det statsråden har svart skriftlig, for å sikre beredskapen, i lys av situasjonen langs Europas yttergrense?


Les heile debatten