Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Saksliste

Tema: INTERNASJONALT SAMARBEID (2001/2002-2004/2005)

Alle sesjonar (1 - 20 av 104)

Storting 2001/2002