Bev. til Foranstaltn. vedk. Saltvandsfiskerierne for 1872—73: praktisk-videnskabelige Undersøgelser . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Frå hovudregister:

Bev. til Foranstaltn. vedk. Saltvandsfiskerierne for 1872—73: praktisk-videnskabelige Undersøgelser . .   6 D. a. 145.   beh. S.tid. 268.   7 D. 23.— kfr. Indberetning fra Stipendiat Sars ang. Undersøgelser vedk. Fiskerierne ved Sønd- og Nordmøre . .   5 D. Nr. 16. — Opsyn ved Vaarsildfisket (kfr. modificeret Budgetforslag . .   5 D. Nr. 55.) — Torskefiskerierne i Nordlands og Tromsø Amter — Storsildfisket i Do. — Vaartorskefiskeriet i Finmarken (derunder til Opsynet i Jacobselven) . .   6 D. a. 366—375.   beh. S.tid. 704. — Kgl. Prp. ang. Samtykke til, at der til Bestridelse af udgifter ved forstærket Politiopsyn under forskjellige Saltvandsfiskerier føres til Udgift et Beløb, udenfor hvad der af de to sidste Storthing dertil bevilgedes . . 2 D. Nr. 23.   Indst. 6 D. a. 370.   beh. S.tid. 715.     7 D. 38.

Sjå saker frå same tema: