Bev. til Den faste internasjonale hvalfangstkommisjon, kap. 112,8,

Tema: Jakt og fangst. (Storting 1957)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Bev. til Den faste internasjonale hvalfangstkommisjon, kap. 112,8,   bsj.-innst. S. nr. 10,   S.tid. 1301—06.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: