6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Sosial- og helsedepartementet.

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Sosial- og helsedepartementet.

Sjå saker frå same tema: