5. Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om IT-politikk. (Verdiskaping i næringslivet; effektivitet og kvalitet i offentlig sektor; deltakelse og identitet; bredbåndsnett; eNorge-planen; elektronisk signatur; HØYKOM-ordningen; samisk IT; språk og språkformer; ny lov om elektronisk kommunikasjon; hjemme-pc.)

Tema: VITENSKAP (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

5. Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om IT-politikk. (Verdiskaping i næringslivet; effektivitet og kvalitet i offentlig sektor; deltakelse og identitet; bredbåndsnett; eNorge-planen; elektronisk signatur; HØYKOM-ordningen; samisk IT; språk og språkformer; ny lov om elektronisk kommunikasjon; hjemme-pc.)

Sjå saker frå same tema: