1. Sp.spm. fra Bendiks H. Arnesen om at fiskeriministeren har stoppet den såkalte tipstelefonen for fiskefusk,

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Sp.spm. fra Bendiks H. Arnesen om at fiskeriministeren har stoppet den såkalte tipstelefonen for fiskefusk,

Sjå saker frå same tema: