1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet.

Tema: FREDSARBEID (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utenriksdepartementet.

Sjå saker frå same tema: