1. Lov om bokføring (bokføringsloven). (Jf.: NOU 2002: 20 Ny bokføringslov. Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Leder Trond Tømta.)

Tema: HANDEL (Storting 2004/2005)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

1. Lov om bokføring (bokføringsloven). (Jf.: NOU 2002: 20 Ny bokføringslov. Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Leder Trond Tømta.)

Sjå saker frå same tema: