Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Innst. 20 S (2021-2022)

Vedtak 17

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2021–2025:

Medlemmer:

  1. Sverre Myrli

  2. Lubna Boby Jaffery

  3. Trond Helleland

  4. Bengt Fasteraune

  5. Erlend Wiborg

Varamedlemmer:

  1. Tellef Inge Mørland

  2. Ine Eriksen Søreide

  3. Marit Arnstad

  4. Kari Elisabeth Kaski

  5. Seher Aydar