Representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse

Dokument 8:89 S (2016-2017), Innst. 452 S (2016-2017)

Vedtak 991

Dokument 8:89 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Freddy de Ruiter om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse – vedlegges protokollen.