Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia

Dokument 8:42 S (2018-2019), Innst. 212 S (2018-2019)

Vedtak 459

Dokument 8:42 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia – vedlegges protokollen.