Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget

Dokument 8:101 S (2018-2019)

Vedtak 442

Dokument 8:101 S (2018-2019) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Steinar Karlstrøm om å utsette spørsmålet om nevnebytte for NSB slik at saken kan drøftes i Stortinget - vedlegges protokollen.