Grunnlovsforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Dette dokument

  • Dokument 12:7 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
30. september 2016