19.18.1 Post 70 Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 320 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 320 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, nedsettes med

320 000 000

fra kr 11 927 000 000 til kr 11 607 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknader i kapittel 4 i denne innstilling, og foreslår en økning i bevilgningen med 145 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, forhøyes med

145 000 000

fra kr 11 927 000 000 til kr 12 072 000 000»