Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. desember 2015

Hadia Tajik

leder og ordf. for kap. 400, 467 og 3400

Jorodd Asphjell

Margunn Ebbesen

Jan Arild Ellingsen

ordf. for kap. 448 og 455

ordf. for kap. 452, 460 og 466

ordf. for kap. 454 og 3454

Hårek Elvenes

Kari Henriksen

Jenny Klinge

ordf. for kap. 451, 468 og 3451

ordf. for kap. 469, 475 og 3469

ordf. for kap. 445 og 446

Ulf Leirstein

Kjell Ingolf Ropstad

Charlotte Spurkeland

ordf. for kap. 470, 471 og 3470

ordf. for kap. 430, 432, 3430 og 3432

ordf. for kap. 414, 442, 473, 474, 3442, 3473 og 347

Lene Vågslid

Anders B. Werp

ordf. for kap. 61, 410, 411, 472 og 3410

ordf. for kap. 440, 444, 3440 og 3444