Innstilling fra næringskomiteen om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Dette dokument

  • Innst. 153 L (2015–2016)
  • Kjeldedokument: Prop. 124 L (2013–2014)
  • Dato: 04.02.2016
  • Utgivar: næringskomiteen
  • Sidetal: 11

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. februar 2016

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører