Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 8. desember 2016

Geir Pollestad

leder og ordf. for kap. 900, 1100, 3900 og 4100

Frank Bakke-Jensen

ordf. for kap. 903, 922, 1142, 3903 og 4142

Sivert Bjørnstad

ordf. for kap. 902, 935, 3902 og 3935

Else-May Botten

ordf. for kap. 950, 2429, 2460, 3950, 3961, 5329, 5460 og 5629

Pål Farstad

ordf. for kap. 905, 1112, 1139, 1148 og 3905

Ingunn Foss

ordf. for kap. 1115, 3904 og 4115

Torgeir Knag Fylkesnes

ordf. for kap. 912, 919 og 3912

Oskar J. Grimstad

ordf. for kap. 909, 917 og 3917

Gunnar Gundersen

ordf. for kap. 911, 1136, 3911 og 4136

Ingrid Heggø

ordf. for kap. 936, 940 og 3936

Line Henriette Hjemdal

ordf. for kap. 910, 915, 1161, 3910 og 4162

Morten Ørsal Johansen

ordf. for kap. 1138 og 1149

Odd Omland

ordf. for kap. 906, 1473, 2421, 3906 og 5325

Knut Storberget

ordf. for kap. 1150 og 1151

Ove Trellevik

ordf. for kap. 904, 924 og 930