Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna, i Nordland

Dette dokument

  • Innst. 49 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 102 S (2017–2018)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. november 2018

Helge Orten

Siv Mossleth

leder

ordfører