Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre fagforeningsknusing

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 17. januar 2019

Erlend Wiborg

Hanne Dyveke Søttar

leder

ordfører