Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 12. mars 2019

Geir Pollestad

Cecilie Myrseth

leder

ordfører