Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 14. mars 2019

Karin Andersen

Siri Gåsemyr Staalesen

leder

ordfører