Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Libya-utvalgets rapport

Dette dokument

  • Innst. 226 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 6
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 27. mars 2019

Anniken Huitfeldt

Knut Arild Hareide

leder

ordfører