Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. desember 2019

Geir Pollestad

leiar og ordførar