Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren

Dette dokument

  • Innst. 87 S (2020–2021)
  • Kjeldedokument: Prop. 14 S (2020–2021)
  • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 34

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. november 2020

Anniken Huitfeldt

leder og ordfører