Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
20.01.2022

Dokument 8:33 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland og Erlend Wiborg om redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes covid-19

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
21.01.2022
20.01.2022

Dokument 8:48 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om å forlenge kriseordningene for arbeidsfolk

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
21.01.2022
20.01.2022

Prop. 48 LS (2021-2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
21.01.2022
20.01.2022

Prop. 48 LS (2021-2022)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
21.01.2022
20.01.2022

Dokument 8:64 L (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Helge André Njåstad og André N. Skjelstad om endringer i folketrygdloven for utbetalinger ved ekstraordinære tilfeller

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen
21.01.2022
18.01.2022

Dokument 3:9 (2021-2022)

Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
01.02.2022
18.01.2022

Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2021

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
01.02.2022
20.01.2022

Dokument 8:34 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Sofie Marhaug, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Hege Bae Nyholt om oppdatering av regelverket for Stortingets pendlerbolig

Blir behandla av Stortingets presidentskap
03.02.2022
20.01.2022

Dokument 8:31 S (2021-2022)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen, Bengt Rune Strifeldt og Frank Edvard Sve om endring av rovviltforvaltinga

Blir behandla av Energi- og miljøkomiteen
15.02.2022