Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
22.10.2019

Prop. 98 L (2018-2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Blir behandla av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Dokument 8:147 L (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

Blir behandla av Finanskomiteen
07.11.2019
22.10.2019

Dokument 8:160 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Blir behandla av Finanskomiteen
07.11.2019
12.11.2019

Prop. 112 S (2018-2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Blir behandla av Finanskomiteen
21.11.2019
12.11.2019

Prop. 128 L (2018-2019)

Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Blir behandla av Finanskomiteen
21.11.2019
12.11.2019

Prop. 127 LS (2018-2019)

Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

Blir behandla av Finanskomiteen
21.11.2019
12.11.2019

Prop. 127 LS (2018-2019)

Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

Blir behandla av Finanskomiteen
21.11.2019
20.11.2019

Meld. St. 1 (2019-2020)

Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

Blir behandla av Finanskomiteen
20.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Blir behandla av Finanskomiteen
06.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

Blir behandla av Finanskomiteen
06.12.2019

Prop. 1 LS (2019-2020)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

Blir behandla av Finanskomiteen
06.12.2019

Prop. 1 LS (2019-2020)

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2020 - lovsaker

Blir behandla av Finanskomiteen
06.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Blir behandla av Finanskomiteen