Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
07.12.2021

Prop. 208 LS (2020-2021)

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 208 LS (2020-2021)

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 223 L (2020-2021)

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 235 LS (2020-2021)

Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 235 LS (2020-2021)

Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 233 LS (2020-2021)

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 233 LS (2020-2021)

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 240 S (2020-2021)

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS (2021-2022)

lnnst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS (2021-2022)

lnnst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
07.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
14.12.2021
14.12.2021

Prop. 1 S (2021-2022)

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Blir behandla av Finanskomiteen
21.12.2021
14.12.2021

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022)

Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022

Blir behandla av Finanskomiteen
21.12.2021