Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
Høsten 2020

Dokument 3:6 (2019-2020)

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Blir behandla av Kontroll- og konstitusjonskomiteen