Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
25.02.2020

Prop. 38 S (2019-2020)

Utbygging og finansiering av E18 Lysaker - Ramstadsletta i Akershus

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
10.03.2020
03.03.2020

Prop. 30 L (2019-2020)

Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
10.03.2020
10.03.2020

Dokument 8:14 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
10.03.2020

Dokument 8:23 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Marit Knutsdatter Strand om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
24.03.2020

Prop. 35 LS (2019-2020)

Samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
24.03.2020

Prop. 35 LS (2019-2020)

Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen