Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Avgrens utvalet

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
19.11.2019

Dokument 8:158 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen
26.11.2019
04.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Blir behandla av Transport- og kommunikasjonskomiteen