Odelstinget - Møte torsdag 30. september 1999 kl.13

Dato: 30.09.1999

Dagsorden

Se pdf for forhandlinger 30.09.99