Stortinget - Møte mandag den 5. oktober 1998 kl. 11

Dato: 05.10.1998
President: Kirsti Kolle Grøndahl

Dagsorden

Se pdf for forhandlinger 5.10.98